KunstWerkt met filosofie leren beredeneren en argumenteren


Optioneel bij KunstWerkt lessen zijn de lessen filosofie, verzorgd door Peper Projecten. In de filosofielessen wordt het zelfstandig nadenken en beredeneren van kinderen gestimuleerd. Door in dialoog te zijn met de ander worden leerlingen zich bewust van hun eigen gedachten, ideeen en gevoelens en leren ze zich te verplaatsten in die van een ander. Leerlingen leren op een creatieve en kritische manier na te denken over belangrijke vraagstukken en universele thema's.

In dat wat vanzelfsprekend is iets nieuws ontdekken; daar gaat het om bij filoso- feren. Je leert op een frisse manier naar iets alledaags als vriendschap, liefde, wonen of verzamelen te kijken, waardoor het een nieuwe betekenis kan krijgen. Aanknopingspunten vormen de levens- lessen van de besproken kunstenaars en kunststromingen.

Uit Schots onderzoek van Topping en Trickey komt naar voren dat filosofielessen goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen en dat bij kinderen die filosofieles volgen het IQ significant is verhoogd. Leerlingen die 16 maanden lang een uur per week filosofieles volgen, blijken meer individueel na te denken. Het vermogen tot kritisch redeneren is groter en de concentratie neemt toe. Een aantal scholen in Rotterdam bieden filosofieonderwijs aan en zien dat deze vorm van onderwijs een uitstekende leerschool is voor een confrontatie met de veelheid van culturen, problemen, gezichtspunten en argumenten van anderen.

Op deze website vind je meer informatie over filosofie in de klas:
www.peperprojecten.nl